korzysta z plików typu cookies, aby świadczyć lepszej jakości usługi. Serfując na stronie akceptujesz pliki cookies na swoim urządzeniu. Zaakceptuj pliki Cookies

regulowany przez

Cypr

CySEC, Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Reguluje usługi finansowe i transakcje przeprowadzane na Cyprze.

Liteforex (Europe) Ltd (ex. Mayzus Investment Company Ltd) jest zarejestrowana na Cyprze, regulowana przez CySEC i działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Firma Liteforex (ex. Mayzus) jest członkiem Europejeskiego Funduszu Rekompensat Inwestycyjnych, co pozwala zagwarantować bezpieczeństwo środków klientów oraz ich ubezpieczenie (do 20,000 EUR). Firma Liteforex (ex. Mayzus) jest zarejestrowana w niżej wymienionych krajach.

MiFID

MiFID, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych to ustawa w Unii Europejskiej, która reguluje działalność usług inwestycyjnych w 31 krajach członkowskich Unii

Zarejestrowano z

Austria

FMA, Komisja Nadzoru Rynku Finansowego

Belgia

FSMA, Organ nadzoru finansowego

Bułgaria

FSC, Organ nadzoru finansowego

Czechy

CNB, Narodowy Bank Czeski

Dania

DFSA, Duński organ nadzoru finansowego

Estonia

EFSA, Komisja Nazdoru Finansowego Estonia

Finlandia

FIN-FSA, Financial Supervisory Authority

Niemcy

BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Grecja

HCMC, Hellenic Capital Market Commission

Węgry

MNB, Magyar Nemzeti Bank

Islandia

FME, Financial Supervisory Authority

Włochy

CONSOB, Commissione Nazionale per le Spcieta e la Borsa

Łotwa

FCMC, Organ nadzoru finansowego

Lichtensztajn

FMA, Komisja Nadzoru Rynku Finansowego

Luksemburg

CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier

Malta

MFSA, Maltański organ nadzoru finansowego

Holandia

AFM, Komisja Nazdoru Rynków Finansowych

Norwegia

FINANSTILSYNET, Komisja Nazdzoru Finansowego Norwegia

Polska

PFSA, Komisja Nadzoru Finansowego Polska

Portugalia

CMVM, Portugalski organ nadzoru finansowego

Rumunia

ASF, Rumuński organ nadzoru finansowego

Słowacja

NBS, NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Słowenia

ATVP, Securities Market Agency

Hiszpania

CNMV, Comision Nacional Del Mercado De Valores

Szwecja

FI, Inspekcja finansów

Wielka Brytania

FCA, Komisja Nadzoru Finansowego

Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na rynkach finansowych niesie za sobą ryzyko. Kontrakty na różnicach (‘CFD’) są złożonym produktem finansowym. Handlowanie na CFD niesie za sobą duże ryzyko, gdyż dźwignia może działać na twoją korzyść lub niekorzyść. W związku z tym, nie każdy inwestor może handlować na CFD. Handel ten może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału. Nie ryzykuj więcej niż jesteś gotowy stracić. Zanim postanowisz handlować upewnij się, że wiesz, jakie ponosisz ryzyko, biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz własne doświadczenie. Kliknij tutaj , aby zapoznać się ze szczegółami Ostrzeżenia o Ryzyku.

Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na Forexie i kontraktach opartych na różnicach (CFD) wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.